ZAPISY

Droga Siostro, Drogi Bracie!

Niedługo ruszamy! 41. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna rozpocznie się już 5-tego sierpnia.
Mamy dla Ciebie kilka ważnych informacji o tym, jak zapisać się na naszą pielgrzymkę!
Przypominamy, że Zapisy są OBOWIĄZKOWE!
Zapisanie się na WAPM jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Pielgrzymki!
Msze Święte rozpoczynające pielgrzymkę rozpoczną się 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 5:30 w Kościele św. Anny w Warszawie oraz 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 6:15 w Kościele Seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, po jej zakończeniu na pątniczy szlak wyruszą pierwsze pielgrzymkowe grupy. Koniecznie sprawdź, w której Eucharystii uczestniczyła będzie Twoja grupa – info tutaj.

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW

W tym roku Zapisy na WAPM będą się odbywać wyłącznie przez elektroniczny system zapisów, w pełni czynny od dnia 5 lipca od godz. 20:00, do którego linki zostały umieszczone na naszej stronie (patrz sidebar). Nie będą funkcjonowały stacjonarne punkty zapisów do grup w Krużgankach Rektoratu Kościoła Św. Anny, jak to bywało w zeszłych latach. W tym roku w pierwszych dniach sierpnia przy Krakowskim Przedmieściu 68 będziecie mogli jedynie odebrać Pakiety Pielgrzyma, ale wyłącznie po otrzymaniu pocztą elektroniczną „Potwierdzenia Zapisu Online na WAPM”. Jeśli nie jesteście za pan brat z technologią – nie lękajcie się, udostępniony zostanie telefon kontaktowy do Służby Zapisów, która pomoże w okiełznaniu procesu rejestracji i udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Elektroniczny system zapisów WAPM

(DOSTĘPNY do 7.08 g. 23:59)


FINALIZACJA ZAPISU

Pielgrzymem staje się osoba, która dokonała Zapisu Online, zaakceptowała Regulamin 41. WAPM oraz odebrała Pakiet Pielgrzyma. Punkt odbioru Pakietów będzie funkcjonował 2-4 sierpnia, w krużgankach Rektoratu Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, gdzie będziesz mógł (mogła) odebrać Kartę Pielgrzyma, grupowy znaczek i inne gadżety. Poprawność procesu Zapisu Online i tym samym możliwość odbioru pielgrzymkowego Pakietu, Służba Zapisów potwierdza wysłaniem e-maila z „Potwierdzeniem Zapisu Online na WAPM”. Punkt Służby Zapisów funkcjonował będzie 2 i 3 sierpnia w godzinach 15:00-20:00, natomiast w środę 4 sierpnia od 8:00 do 20:00!

Koszt podstawowego wpisowego tegorocznej pielgrzymki wynosi 225 złotych (zawiera opłatę bagażową), w całości wpłacane na konto Organizatora. 

Co trzeba mieć / wiedzieć przed dokonaniem Zapisu?

– Dane personalne (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL) – warto zabrać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
– Dane kontaktowe (adres email, telefon kontaktowy)
– Informacje o Twojej parafii (wezwanie, miejscowość)
– jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, to Twój rodzic za Ciebie musi wypełnić Formularz rejestracyjny oraz zawartą w nim zgodę rodziców, w której będzie napisane, że wyrażają zgodę na twój udział w pielgrzymce oraz kto będzie twoim opiekunem podczas drogi. (wzór Zgoda Rodzica 41WAPM)
– jeżeli odebrać za Ciebie Pakiet Pielgrzyma ma inna osoba, musi mieć ze sobą  twoje  pisemne Upoważnienie (wzór Upoważnienie-41WAPM).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zwanym RODO, podczas zapisów będziesz zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki WAPM. Zapisy będą przeprowadzać tylko upoważnione do tego osoby.
Wprowadzony system Zapisu Online ma na celu wsparcie procesu ochrony Twoich danych.

W tym roku, w związku z nałożonymi na organizatorów pielgrzymek obowiązkami przez Głównego Inspektora Sanitarnego, do skutecznego zapisania się wymagane jest wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii dot. zdrowia, a także przeprowadzanie badań medycznych tj. pomiar temperatury.
Dane osobowe szczególnej kategorii zostaną usunięte niezwłocznie, gdy przestaną być niezbędne do wykonywanych zadań, zgodnie z Regulaminem.

BAGAŻ 

W dniu 4 sierpnia po południu od około 16:30 do 5 sierpnia przed godziną 6:00 (z samego rana, jeszcze przed Mszą Św.), będzie można na pl. Teatralnym zdać „duże” bagaże (torby, plecaki i namioty) pielgrzymkowe do grupowych samochodów bagażowych. Nie zapomnij poprosić o specjalny wpis w Twojej Karcie Pielgrzyma, poświadczający przyjęcie bagażu na samochód.

Służba Zapisów na trasie 

Możliwość dołączenia na trasie w trakcie pielgrzymki w dniach od 5 do 14 sierpnia może być ograniczona. W tym roku jest możliwość zapisania się wyłącznie na całą pielgrzymkę, niezależnie od ilości dni na które przyjedziesz. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracyjny Zapisu Online, który będzie czynny jedynie do 7 sierpnia. Na trasie będzie możliwość wyłącznie sfinalizowania procesu zapisu tzn. odebrania Pakietu Pielgrzyma (po otrzymaniu „Potwierdzenia Zapisu Online na WAPM”. Służba Zapisów dyżuruje na każdym większym postoju (Msze Św.) oraz na noclegu w BAZIE – należy zgłosić się bezpośrednio do Służby Zapisów!!!

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ DUCHOWĄ

Aby zapisać się na Pielgrzymkę Duchową WAPM, należy wypełnić dedykowany Formularz Internetowy o nazwie „Zapisz się na Duchową WAPM” oraz wpłacić dobrowolną ofiarę na rzecz organizacji pielgrzymki i produkcji Pakietów Duchowego Pielgrzyma. Pakiety zostaną wysłane pocztą tradycyjną, należy więc wypełnić Formularz z wyprzedzeniem, by doszły na czas! Służba Zapisów wysyła je regularnie od czasu rozpoczęcia Zapisów.
Alternatywnie możesz również przyjść po rozpoczęciu Zapisów na WAPM do Zakrystii Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, gdzie odbierzesz swój Pakiet Pielgrzyma Duchowego, zawierający m. in. Program Duchowy (prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego).
Koszt Pielgrzymki Duchowej: przysłowiowe „co łaska” – dar serca na organizację WAPM i produkcję Pakietów Pielgrzyma Duchowego.
Zapisy do pielgrzymki duchowej znajdują się TUTAJ


JAK TRAFIĆ DO KRUŻGANKÓW NA ZAPISY?

Stojąc przodem do Kościoła św. Anny, wejdź w pierwszą bramę po prawej stronie od Kościoła, tuż za tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła II. Następnie wejdź w podwórze i podążaj przed siebie wprost do dużych, czarnych, żelaznych drzwi. Jesteś na ZAPISACH! 😀

Wzór zgody rodziców:
Zgoda Rodzica 41WAPM – wzór Zgody Rodzica na udział w
41. WAPM

Wzór Upoważnienia do odebrania Pakietu Pielgrzyma przez osobę trzecią:
Upoważnienie-WAPM

Szczegółowa Tabela Kosztów udziału w 41. WAPM

Poniżej zamieszczamy tabelę kosztów udziału w tegorocznej WAPM.

Tabela kosztów udziału w 41. WAPM (WPISOWE)

Opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za całą pielgrzymkę)
225  PLN
Opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(Dzieci 6-12 lat)
150 PLN
Opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(Dzieci 0-6 lat)
Bezpłatnie
Opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową (Rodzinna*)– *dotyczy wyłącznie kręgu osób, należących do tej samej najbliższej rodziny (tzn. Rodzice oraz ich własne dzieci) niezależnie od liczby osób biorących udział w WAPM) 450 PLN
W przypadku problemów z elektronicznym systemem zapisów, pytań odnośnie procedury zapisów można kontaktować się bezpośrednio ze Służbą Zapisów pod adresem poczty elektronicznej: zapisy.wapm@gmail.com