ZAPISY

Droga Siostro, Drogi Bracie! /strona zostanie zaktualizowana niebawem /

Niedługo ruszamy! 42. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna rozpocznie się już 5-tego sierpnia.
Mamy dla Ciebie kilka ważnych informacji o tym, jak zapisać się na naszą pielgrzymkę!
Przypominamy, że Zapisy są OBOWIĄZKOWE!
Zapisanie się na WAPM jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Pielgrzymki!
Msza Święta rozpoczynająca pielgrzymkę rozpocznie się 5 sierpnia 2022 r. o godzinie 5:30 w Kościele św. Anny w Warszawie, po jej zakończeniu na pątniczy szlak wyruszą pierwsze pielgrzymkowe grupy.

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW (od 1.07)

W tym roku Zapisy na WAPM będą się odbywać wyłącznie przez elektroniczny system zapisów, w pełni czynny od dnia 1 lipca od godz. 20:00, do którego linki zostały umieszczone na naszej stronie (patrz sidebar). Na pielgrzymkę zapisać się można wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Online. W dniach 2-4 sierpnia przy Krakowskim Przedmieściu 68 w Warszawie funkcjonowały będą stacjonarne punkty zapisów do grup w Krużgankach Rektoratu Kościoła Św. Anny /2 i 3 sierpnia w godz. 16:00 – 21:00, a 4 sierpnia w godz. 16:00 – 20:00/. Będzie tam można dokonać opłaty wpisowej oraz odebrać Pakiet Pielgrzyma, po wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Jeśli nie jesteście za pan brat z technologią – nie lękajcie się, udostępniony zostanie telefon kontaktowy do Służby Zapisów, która pomoże w okiełznaniu procesu rejestracji i udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Elektroniczny system zapisów WAPM (OD 1.07)

FINALIZACJA ZAPISU

Pielgrzymem staje się osoba, która dokonała Zapisu Online, zaakceptowała Regulamin 42. WAPM oraz odebrała Pakiet Pielgrzyma. Punkt odbioru Pakietów będzie funkcjonował 2-4 sierpnia, w krużgankach Rektoratu Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, gdzie będziesz mógł (mogła) odebrać Kartę Pielgrzyma, grupowy znaczek i inne gadżety. Punkt Służby Zapisów funkcjonował będzie 2 i 3 sierpnia w godzinach 16:00-21:00, natomiast w czwartek 4 sierpnia od 16:00 do 20:00!

Koszt podstawowego wpisowego tegorocznej pielgrzymki wynosi 250 złotych (zawiera opłatę bagażową), w całości wpłacane gotówką u Służby Zapisów (lub wyjątkowo na konto Organizatora – po wcześniejszym uzgodnieniu ze Służbą Zapisów).

Co trzeba mieć / wiedzieć przed dokonaniem Zapisu?

– Dane personalne (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL) – warto zabrać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
– Dane kontaktowe (adres email, telefon kontaktowy)
– Informacje o Twojej parafii (wezwanie, miejscowość)
jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, to Twój rodzic za Ciebie musi wypełnić Formularz rejestracyjny oraz zawartą w nim zgodę rodziców, w której będzie napisane, że wyraża zgodę na twój udział w pielgrzymce oraz kto będzie twoim opiekunem podczas drogi.
– jeżeli odebrać za Ciebie Pakiet Pielgrzyma ma inna osoba, musi mieć ze sobą twoje pisemne Upoważnienie (wzór Upoważnienia).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zwanym RODO, podczas zapisów będziesz zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki WAPM. Zapisy będą przeprowadzać tylko upoważnione do tego osoby.
Wprowadzony system Zapisu Online ma na celu wsparcie procesu ochrony Twoich danych.

BAGAŻ

W dniu 4 sierpnia po południu od około 16:30 do 5 sierpnia przed godziną 6:00 (z samego rana, jeszcze przed Mszą Św.), będzie można na pl. Teatralnym zdać „duże” bagaże (torby, plecaki i namioty) pielgrzymkowe do grupowych samochodów bagażowych. Nie zapomnij poprosić o specjalny wpis w Twojej Karcie Pielgrzyma, poświadczający przyjęcie bagażu na samochód.

Służba Zapisów na trasie

W tym roku przewidujemy możliwość dołączania na trasie w trakcie pielgrzymki. Możesz się zapisać na całość WAPM lub na wybraną liczbę dni (a opłata wpisowa wtedy jest odpowiednio zmniejszona). Na trasie będzie możliwość wyłącznie sfinalizowania procesu zapisu tzn. odebrania Pakietu Pielgrzyma (po otrzymaniu „Potwierdzenia Zapisu Online na WAPM”). Służba Zapisów dyżuruje na każdym większym postoju (Msze Św.) oraz na noclegu w BAZIE – należy zgłosić się bezpośrednio do Służby Zapisów!!!

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ DUCHOWĄ

Aby zapisać się na Pielgrzymkę Duchową WAPM, należy wypełnić dedykowany Formularz Internetowy o nazwie „Zapisz się na Duchową WAPM” oraz wpłacić dobrowolną ofiarę na rzecz organizacji pielgrzymki i produkcji Pakietów Duchowego Pielgrzyma. Pakiety zostaną wysłane pocztą tradycyjną, należy więc wypełnić Formularz z wyprzedzeniem, by doszły na czas! Służba Zapisów wysyła je regularnie od czasu rozpoczęcia Zapisów.
Alternatywnie możesz również przyjść po rozpoczęciu Zapisów na WAPM do Zakrystii Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, gdzie odbierzesz swój Pakiet Pielgrzyma Duchowego, zawierający m. in. Program Duchowy (prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego).
Koszt Pielgrzymki Duchowej: przysłowiowe „co łaska” – dar serca na organizację WAPM i produkcję Pakietów Pielgrzyma Duchowego.
Zapisy do pielgrzymki duchowej znajdują się TUTAJ

JAK TRAFIĆ DO KRUŻGANKÓW NA ZAPISY?

Stojąc przodem do Kościoła św. Anny, wejdź w pierwszą bramę po prawej stronie od Kościoła, tuż za tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła II. Następnie wejdź w podwórze i podążaj przed siebie wprost do dużych, czarnych, żelaznych drzwi. Jesteś na ZAPISACH! 😀

Wzór zgody rodziców:
w Załączniku B pkt. 3 do Regulaminu 42. WAPM (składana wyłącznie w Formularzu rejestracyjnym).

Wzór Upoważnienia do odebrania Pakietu Pielgrzyma przez osobę trzecią:
w Załączniku B pkt. 4 do Regulaminu 42. WAPM (pobierz wzór klikając tutaj).

Poniżej zamieszczamy tabelę kosztów udziału w tegorocznej WAPM.

Tabela kosztów udziału w 42. WAPM (WPISOWE)

Pełna opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 7 – 10 dni pielgrzymki)
250 PLN
Częściowa opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 4-6 dni pielgrzymki)
200 PLN
Częściowa opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 2-3 dni pielgrzymki)
100 PLN
Częściowa opłata wpisowa
(za 1 dzień pielgrzymki)
/bez zdania bagażu/
50 PLN
Rodzinna* opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową

– *dotyczy wyłącznie kręgu osób, należących do tej samej najbliższej rodziny (tzn. Rodzice oraz ich własne dzieci) niezależnie od liczby osób biorących udział w WAPM)

500 PLN
Dzieci w wieku 0-6 lat (które dotychczas mogły pielgrzymować bezpłatnie) oraz w wieku 7-12 lat (którym przysługiwała ulgowa opłata wpisowa) mogą otrzymać odpowiednio zwolnienie z wnoszenia lub obniżenie opłaty wpisowej, w przypadkach, gdy nie stosuje się Rodzinnej opłaty wpisowej. Wymagany kontakt z Szefem Służby Zapisów pod:
zapisy.wapm@gmail.com
W przypadku problemów z elektronicznym systemem zapisów, pytań odnośnie procedury zapisów można kontaktować się bezpośrednio ze Służbą Zapisów pod adresem poczty elektronicznej: zapisy.wapm@gmail.com