CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! Alleluja! 😁

Życzymy, żeby każdy z nas znalazł drogę Zmartwychwstania, do prawdziwego życia w Chrystusie Panu! 😏

„Kościół pragnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chrystus zmartwychwstał. Ale do zmartwychwstania ducha prowadzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, przez wyjście z krainy śmierci, z niewoli grzechu, przez żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, przez modlitwę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót.”
Ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

About the author

Media WAPM

View all posts