Komunikat Organizacyjny

Bracia i Siostry! Wszyscy niecierpliwie czekamy na wyjście naszej pielgrzymki ku Jasnej Górze. Trwająca epidemia stanowi wielkie wyzwanie i zagrożenie dla całego naszego społeczeństwa, dlatego podejmując decyzję o...

Continue reading