🚩 DZIEŃ DZIESIĄTY (14 SIERPNIA): JASKRÓW ➡️ JASNA GÓRA

Niech ta droga będzie nowym początkiem.
Abym wszystko co robię, robił z miłości.
Uczył się dostrzegać Boże działanie w swojej codzienności, żył prawdziwą wiarą.
Abym pod wieczór mojego życia mógł pojawić się przed Nim pełen światła i radości.

About the author

Magdalena Nestorowicz

View all posts